De LEREN LEREN Methode


 • is een korte training van enkele uren voor alle studerende jeugd in het BO, VO, MBO en HBO
 • sluit aan bij het visuele leersysteem van jongeren
 • maakt je bewust van je eigen talenten en het toepassen hiervan bij het studeren
 • geeft inzicht in de werking van de hersenen en de eigen leerstijl
 • leert geheugentechnieken aan voor optimaal leerresultaat
 • verbetert het tekstbegrip middels de unieke Kleurmethode
 • leert de technieken aan van de conceptmap (gestructureerde Mindmap)
 • leert informatie via een snellere breinroute naar het langetermijngeheugen te brengen
 • is bewezen effectief bij o.a. tekstbegrip, leren en de motivatie
 • geeft handvatten in het opzetten van een werkstuk, spreekbeurt, boekenbeurt of projecten
 • is de leeringang voor visueel ingestelde kinderen (o.a. dyslexie, AD(H)D, ASS, beelddenken en hoogbegaafdheid)
 • geeft direct resultaat bij proefwerken, huiswerkplanning en motivatie
 • pakt faalangstgevoelens aan en vergroot het zelfvertrouwen
 • geeft inzicht in de persoonlijke kwaliteiten en talenten (Team Toppers)

Leren

In het onderwijs ligt de nadruk op presteren. Het cijfer- met rapportsysteem heeft een meedogenloze consequentie: wie niet scoort, redt het niet. Veel kinderen hebben wel de capaciteiten voor een bepaald schoolniveau, maar vaak blijkt dan toch dat het niet lukt. Hoe kan dat? Ervaring leert dat kinderen niet weten hoe ze moeten leren. Zaken als een spreekbeurt/werkstuk maken (hoe zet ik dat op?), huiswerk plannen (help, ik red het nooit), tekstbegrip (wat moet ik precies leren?), doorzettingsvermogen (ik heb toch wel genoeg geleerd) en zelfkennis (ken ik de leerstof wel echt?) zijn de basis voor goede cijfers. Door gebruik te maken van je eigen oorspronkelijke visuele talenten bij het leren in combinatie met het talige, procedurele denken op school, haal je het beste uit jezelf!

Voor iedereen

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat alle kinderen baat hebben bij deze gestructureerde, visuele manier van leren. Daarbij is het effect bij omstandigheden als dyslexie, AD(H)D, ASS, Hoogbegaafdheid en beelddenken enorm positief gebleken. Jongeren ervaren (eindelijk) succes bij het leren, waardoor het zelfvertrouwen groeit en dus ook de motivatie. Leren wordt weer zoals het moet zijn: leuk en met resultaat.

Jelle Jolles (hoogleraar Neuropsychologie) benadrukt het leren vanuit meerdere strategieën:

‘Vanuit de neuropsychologische wetenschap wordt benadrukt dat je beelddenken moet zien als een strategie. De meeste mensen/jongeren kunnen dat leren, c.q. kunnen er beter in worden. Er zijn kinderen die om wat voor reden ook erg goed zijn in beelddenken en/of het als een voorkeursstrategie hanteren. Omwille van een brede ontplooiing is het goed dat kinderen die vrijwel uitsluitend of heel erg veel de ‘beelddenken’ strategie hanteren ook wordt geleerd om andere strategieën te gebruiken. Andersom geldt het ook: er zijn jongeren die bij voorkeur een talige of een handelingsstrategie (of andere) hanteren. Voor hen zou het heel goed zijn om meer te leren visualiseren.`

Beeld en taal

Door beeld en taal te combineren wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het brein. Hierdoor zal de leerstof makkelijker en sneller onthouden worden. De kennis gaat als vanzelf naar het langetermijngeheugen. Met oefeningen en het aanleren van geheugentechnieken ontstaat inzicht in de werking van de hersenen, waardoor bewuster en beter geleerd wordt. Door overzicht te houden, wordt informatie behapbaar en inzichtelijk.

Tekstbegrip

Begrijpen wat je leest, is de grondslag voor effectief leren. Denk hierbij aan het herkennen van kernwoorden in een tekst (wat is belangrijk?) en het leggen van verbanden binnen een tekst. Met behulp van de unieke Kleurmethode kun je de opbouw van een tekst doorgronden. De kleuren geven de hiërarchie binnen de tekst weer, waardoor verbanden zichtbaar worden. Een zeer eenvoudige, en doeltreffende manier om een talige boodschap om te zetten naar beeld en dus begrip.

Zelfvertrouwen

School biedt lesstof op een vaste, talige manier aan. Als succeservaringen uitblijven, ontstaat onzekerheid. Faalangst, weinig zelfvertrouwen en onnodige stress belemmeren het leren. Een vicieuze cirkel waar soms moeilijk uit te komen is. Met behulp van speciale oefeningen en elkaars ervaringen leren kinderen probleemsituaties het hoofd te bieden en ontstaat er (weer) ruimte voor het leren.

Conceptmap

Door informatie binnen een vast kader te plaatsen ontstaat overzicht. Helemaal als dit met zowel taal (kernwoorden) als beeld (tekeningen) gebeurt. Een conceptmap is een gestructureerde Mindmap, waar je direct houvast aan hebt bij het leren, notuleren en het opzetten van werkstukken en spreekbeurten. Een zeer eenvoudige, en doeltreffende manier om een talige boodschap om te zetten naar beeld en dus begrip. Daarbij wordt de informatie als vanzelf opgenomen in het langetermijngeheugen. Alle lesstof overzichtelijk bij elkaar geplaatst in een overzicht. Zowel bij leren als bij presentaties een handig hulpmiddel.


Deze methode wordt aangeboden middels groepstrainingen en/of individuele begeleiding.