• Rekenen
  • Spelling en Werkwoordspelling
  • Ontleden
  • Begrijpend lezen
  • Plannen + organiseren

 

  • Bewegend en belevend leren door middel van spelvormen
  • Automatiseren