Den Anker Didactiek & (Kinder)Coaching biedt kinderen, pubers, (jong)volwassenen en ouders de mogelijkheid om even voor anker te gaan als de zee wat te woelig is. Zodat de boot uiteindelijk weer op eigen kracht vooruit kan stomen.

Ik ben Andrea Verlaek, moeder van twee volwassen kinderen, groepsleerkracht PO en HBO-Orthopedagoog. Naast een bak aan ervaring als moeder, leerkracht, rugzakbegeleidster, bovenschools specialist hoogbegaafdheid binnen een stichting voor PO heb ik een groot hart en probeer ik problemen oplossingsgericht aan te pakken. Altijd zoveel mogelijk in afstemming met de mensen er omheen.

Omdat ieder mens uniek is en te maken krijgt met unieke levenservaringen kies ik er voor om niet vanuit één methode te werken. Ik bied zoveel mogelijk maatwerk en put daarbij uit mijn eigen unieke ervaringen, kennis en vaardigheden.

Mijn specialisaties zijn hoogbegaafdheid, beeld- en taaldenken en langdurig zieke kinderen.

Naast onderwijskundig onderzoek en -begeleiding ben ik ook beschikbaar om mee te denken op scholen en/of workshops, trainingen en lezingen te geven.

Ik ben trainer bij de ROLF Groep voor de opleidingen van Instituut Kind in Beeld.

Ik geef trainingen Leren Leren Methode en Belbin TeamToppers voor kinderen, pubers en (jong)volwassenen, organiseer ontmoetingsgroepen voor hoogbegaafde kinderen, geef weerbaarheidstrainingen en kan een volledig didactisch (beelddenk)onderzoek afnemen.